3D Kamera prostorová vizualizace

Přehrát video přehrát
prohlídku

3D Kamera

Patříme mezi několik málo subjektů v ČR, které disponují 3D kamerou. Výstup z této kamery umožňuje zákazníkovi volně se procházet prostorem, jako by se fyzicky nacházel na místě. U vícepodlažních objektů dokáže tato nejnovější technologie také vytvořit prostorový náhled, kde zákazník v perspektivě vidí celý objekt, ve kterém vidí jednotlivá patra. Do 3D vizualizace se dají zařadit i popisky, videa a zajímavosti o místech například v expozic nebo výstav. Dále také vznikají 360-ti stupňové panoramatické fotografie. Ty se dají sdílet například na Facebooku a jsou vhodné především pro chytré telefony s funkcí virtuální reality."

Příklady využití 3D kamery.